PrivacyGate.IO: Potpuni vodič za registraciju naloga

Uvod: Šta je PrivacyGate.IO? PrivacyGate je Coinbase-commerce alternativa prihvatanju kripto plaćanja na mreži. Za razliku od Coinbasea koji je javna kompanija u SAD-u, PrivacyGate ima sjedište u St. Vincentu i Grenadijama i privatnost shvata vrlo ozbiljno. Budući da je kompanija smještena u offshore jurisdikciji, ne mora se pridržavati mnogih propisa koje SAD zahtijevaju od kompanija. PrivacyGate se ponosi time što je inkluzivnija platforma za sve podržavajući mnoge kriptovalute, a ne samo tri koje Coinbase Commerce (upravlja) podržava...

27. jul 2022 · 2 min · PrivacyGate Team