Chuyển từ Coinbase Commerce sang PrivacyGate

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn dễ hiểu về cách chuyển từ Coinbase Commerce sang giải pháp PrivacyGate ưu việt.

Trước khi chúng tôi tiếp tục, hãy bắt đầu bằng cách đăng ký một tài khoản trênhttps://dash.privacygate.io/registervà tạo khóa API.

Node JS (coinbase-commerce-node):

Đối với các nền tảng ngoài kia sử dụng coinbase-commerce-node, quá trình chuyển đổi rất đơn giản.

Bắt đầu bằng cách thực hiện các lệnh sau trong môi trường phát triển của bạn:

 1. npm uninstall coinbase-commerce-node
 2. npm install privacygate

Sau đó, tiến hành thay đổi các lần nhập sau trong mã của bạn

 1. require('coinbase-commerce-node')-require('privacygate')

Python (coinbase-commerce-python):

Tương tự như coinbase-commerce-node, quá trình chuyển đổi, trong trường hợp này, là cực kỳ đơn giản.

Bắt đầu bằng cách thực hiện lệnh sau trong môi trường phát triển của bạn:

 1. gem uninstall coinbase_commerce
 2. gem install privacygate

Sau đó, tiến hành thay đổi các lần nhập sau trong mã của bạn:

 1. coinbase_commerce-privacygate

Ruby (coinbase-commerce-ruby):

Tương tự như hai phần trước, quá trình chuyển đổi, trong trường hợp này, cực kỳ đơn giản.

Bắt đầu bằng cách thực hiện lệnh sau trong môi trường phát triển của bạn:

 1. pip uninstall coinbase-commerce
 2. pip install privacygate

Sau đó, tiến hành thay đổi các nhập và văn bản sau trong mã của bạn:

 1. require('coinbase_commerce')-require ('privacygate')
 2. CoinbaseCommerce::-PrivacyGate::

PHP (coinbase-commerce-php):

Bắt đầu bằng cách thực hiện lệnh sau trong môi trường phát triển của bạn:

 1. composer remove coinbase/coinbase-commerce
 2. composer require privacygate/privacygate

Sau đó, tiến hành thay đổi các nhập và văn bản sau trong mã của bạn:

 1. use CoinbaseCommerce\-use PrivacyGate\

Chúng tôi sẽ thêm vào bài viết này khi chúng tôi tiếp tục. Hãy nhớ rằng chúng tôi hỗ trợ nhiều phương pháp khác cũng như WHMCS. Kiểm tra github của chúng tôi bên dưới để biết thêm thông tin.

https://github.com/privacyshore